Stradouň - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - 21.11.2022 - Zasedání obecního zastupitelstva

Starosta obce svolává veřejné zasedání obecního zastupitelstva na pondělí 21.11.2022 od 18:00 hod. do zasedací místnosti obecního úřadu.

    Program zasedání: 
  1. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
  2. Projednání dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu – Stradouň, IV etapa – 2 část
  3. Projednání smlouvy o přeúčtování cen v souvislosti s dodávkami elektrické energie
  4. Projednání stanoviska ke zplnomocnění starosty
  5. Organizační záležitosti a různé

Zveme občany k aktivní účasti na tomto veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

Datum vložení: 14. 11. 2022 19:59
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2023 19:35