Stradouň - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - 19.06.2023 - Zasedání obecního zastupitelstva

Starosta obce svolává veřejné zasedání obecního zastupitelstva na pondělí 19.06.2023 od 18:00 hod. do zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání:

 

 1. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stradouň
 2. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Stradouň za rok 2022
 3. Schválení závěrečného účtu obce Stradouň za rok 2022
 4. Projednání účetní závěrky obce Stradouň za rok 2022
 5. Schválení účetní závěrky obce Stradouň za rok 2022
 6. Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Stradouň za rok 2022
 7. Projednání a schválení smlouvy o dílo
 8. Projednání a schválení  smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
 9. Projednání a schválení  smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního programu Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje
 10. Projednání a schválení smlouvy o zpětném odběru obalů –   EKO-KOM a.s.
 11. Projednání a schválení pronájmu reklamní plochy
 12. Projednání a schválení pronájmu reklamní plochy
 13. Projednání a schválení pronájmu reklamní plochy
 14. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej movité věci
 15. Organizační záležitosti a různé

 

Zveme občany k aktivní účasti na tomto veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

Datum vložení: 12. 6. 2023 10:44
Datum poslední aktualizace: 19. 6. 2023 10:45